Tlf. 689 917 693  /  E-mail. info@einavarra.org

EINA Nafarroako Parlamentuko Gizarte Eskubideen Batzordean agertu da sektoreari finantzaketa handiagoa eskatzeko

“Inbertsiorako diru gehiago behar dugu, Nafarroan gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonentzako lan-aukeren leihoak sortzeko”

Nafarroako Gizarteratze Enpresen Elkartea (EINA) Nafarroako Parlamentuko Gizarte Eskubideen Batzordean agertu da ekonomia sozialaren sektore honentzako finantzaketa handiagoa eskatzeko.

Sei talde parlamentarioekin bilerak egin ondoren, Nafarroako Gizarteratze Enpresen Elkartea gaur agertu da Foru Parlamentuko Gizarte Eskubideen Batzordearen aurrean, Nafarroako gizarteratze enpresen gizarteratze eta laneratze lanari balioa emateko eta Nafarroako hurrengo Aurrekontu Orokorrak egiteko dauzkaten aldarrikapenak ganberari helarazteko.

Gizarteratze-enpresak (GE) gizarte-ekonomiaren eredu aitortua gara; Nafarroako Enplegu Zerbitzua-Nafar Lansarek finantzatzen ditu; 340/2019 Foru Dekretuaren esparruan garatzen gara, eta gure erkidegoko pertsona ahulenentzat (etxerik gabeko pertsonentzat, kontsumoarekin, genero-indarkeriarekin eta abarrekin) aukerak sortu nahi ditugu. Irabazi asmorik gabeko enpresak gara, bideragarriak eta gure soberakinak gure jarduera indartzeko berrinbertitzen ditugunak. GEak lan errealeko inguruneak eraikitzen ditugu, enplegua lortzeko zailtasun handienak dituzten pertsonek lanerako trebetasunak eta baliabideak gara ditzaten.

Gaur, talde parlamentarioei jakinarazi diegu:

Gizarteratze eta laneratze enpresetan enplegua sustatzeko eta lehiakortasuna hobetzeko inbertsioen kontusaila 360.000 eurora igotzea.

Gaur egun, Nafarroan 16 gizarteratze-enpresa daude eta beste bi izapideetan. Duela bi urte eskas, 11 enpresa zeuden. Enpresa-kopurua handitzeak eta onuradun gehiagorengana iristeko jarduera sendotzen eta dibertsifikatzen jarraitzeko ezarrita dauden enpresen beharrak, beharrezkoa egiten dute tresnak eta ondasun ekipamenduak eskuratu eta berritzea, eta horretarako baliabide gehiago behar ditugu.

2021eko deialdian, GEen %50ek ez dute diru-laguntzarik jaso, eta partida horretan behar adina diru ez badago, portzentaje hori handiagora joango da.

Gure ustez, beharrezkoa da finantzaketa-ildo horri behar adinako partida ematea, enpresa guztiei aurkeztu ahal izateko, eta enpresa guztiek, beharrezko puntuazioa lortzen badute, ezarritako 20.000 euroko mugara iristeko aukera izatea, eta, agortzen ez bada, proiektu handiagoak ezartzen lagunduko duen bigarren txandara iristeko aukera ematea. Eskaera bidezkoa eta beharrezkoa dela uste dugu.

Era berean, eskatu dugu behar adinako aurrekontu-partida bermatzea, enpresen hazkundearekin eta garapenarekin batera, baztertutako arrainen teknikariak, soldatak eta Gizarte Segurantza finantzatzeko).

Azkenik, Kontratu Erreserba betetzen laguntzeko beharra azpimarratu dugu. Kontratu publikoei buruzko 36. Legea) eta GEentzako berariazko aurrekontu-zuzkidura sortzea Europako funtsetan, tresna bat baikara Europako 2030 agendarekin bat datorren garapen adimentsu, iraunkor eta inklusibo baten esparruan sartzeko.

Agerpen osoa hemen ikusgai:

https://grabaciones.parlamentodenavarra.es:443/watch?id=ZGI2NmM5NGYtMjBkZi00OTRlLWEyNGYtNTM5OWRjOGViYzY4