Tlf. 689 917 693  /  E-mail. info@einavarra.org

Lege Oharra

www.einavarra .org web gune honetan sartzeak edo erabiltzeak (aurrerantzean, “Web gunea”) erabiltzaile izaera automatikoki hartzea dakar, eta Lege Ohar honetan jasotako baldintza eta xedapen guztiak onartzea sarbide edo erabilera hori gertatzen den unean.

WEBGUNE HONETAKO TITULARRAREN IZENA
Webgune honen titularra (“Webgune honen titularra” aurrerantzean) hau da:

Izen fiskala: Nafarroako Gizarteratze Enpresen Elkartea
IFK/IFZ: G71036743
Posta helbidea: San Blas kalea, 14, 31014 Iruña, Nafarroa
Posta elektronikoa: info@einavarra .org
Telefonoa: 689 917 693

LEGERIA
Oro har, Web Gune hau eta Web Gune honen titularraren eta Erabiltzaileen arteko harremanak, ondorio guztietarako, Espainiako legeria eta jurisdikzioak arautzen ditu.

ERABILTZEKO BALDINTZAK
Web gune honetara sartzen diren erabiltzaileek errespetatu egin beharko dituzte legezko ohar honetan eta une bakoitzean indarrean dagoen antolamendu juridikoan jasotako baldintzak eta ordena publikoa, morala eta ohitura onak.
Erabiltzaileek web gune honetako edukiak ikusi edo inprimatu ahal izango dituzte, baldin eta helburu informatibo hutsekin eta erabilera pertsonal eta pribaturako egiten badira. Debekatuta dago eduki horiek merkataritzako, legez kanpoko, bidegabeko, antijuridikoen edo moralen helburuekin erabiltzea, eta eduki horiek ezin dira inola ere aldatu.

Web gune honen titularrak eskubidea du web gunean argitaratutako edukiak aldatu, osatu, gehitu edo ezabatzeko, edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi gabe. Era berean, web gune honen titularrak eduki horietarako sarbidea murriztu ahal izango du arrazoi teknikoengatik edo komenigarritzat jotzen duenean.
Era berean, web gunearen titularrak ez du bere gain hartzen bere kolaboratzaileek edo erabiltzaileek bertan emandako iritzien erantzukizunik, ez eta horiekin identifikatzen ere.

Erabiltzaileak ezin izango dira inola ere sartu edo erabili web gune honetara, baldin eta kalteak eragiten badituzte edo osorik edo partez bertan behera uzten bada, web gunearen edukiak, diseinu grafikoa edo iturburu-kodea aldatu, ezabatu edo aldatzen badira, web gunearen titularraren ekipoak hondatu edo aldatzen badira, edo programa, artxibo, fitxategi eta abarretara jotzen badute. elementu horiek erabiltzen dituzten hirugarrenei kalterik edo kalterik egiten bazaie.

Web gunean agertzen diren helbide elektronikoak ezin izango dira erabili, laga edo bildu web gunearen titularrak eskatu ez dituen publizitate-informazioak bidaltzeko.

JABETZA INTELEKTUALA
Web gune honen edukiaren, diseinu grafikoaren eta kodeen jabetza intelektualaren eskubideak, gaur egungoak nahiz etorkizunekoak, webgune honen titularraren titulartasunekoak dira. Beraz, debekatuta dago horiek erreproduzitzea, banatzea, zabaltzea, publikoki komunikatzea, kopiatzea, eraldatzea edo web orrietako edukiekin egin daitekeen beste edozein jarduera, baita iturriak aipatuta ere, web gune honetako titularrak idatzizko baimena eman ezean. Webgune honetako web orrietan dauden mota guztietako izen komertzial, marka edo ikur bereizgarri guztiak jabeenak dira eta legez babestuta daude. Erabiltzaileak Web Gunera sartzeak ez du esan nahi jabetza intelektualeko eskubide horien gaineko inolako eskubiderik dutenik.