Tlf. 689 917 693  /  E-mail. info@einavarra.org

EINA NAFARROAKO ZEPOEN GENERO EKITATEKO TALDEAN

LANERATZEA
GENERO-IKUSPEGIA
GIZARTE-EKONOMIAN
2023ko abenduaren 15a
Duela gutxi, EINAk taldeak antolatutako ekitaldian parte hartu du
CEPESen GENERO EKITATEA Nafarroa, zeinaren parte baita:
“Genero-ikuspegia gizarte-ekonomian txertatzea”.
Ekitaldi horretan agerian jarri genuen familia bakoitza
zer unetan gauden eta nora joan nahi dugun,
genero-ikuspegia duen eredu bat ezartzeari dagokionez,
gure erakundeak.
Laneratzeko enpresen kasuan, Estela Rubioren eskutik
Goiz, gure EIS elkartuetako baten koordinatzailea (Nabut),
Ildo horretan egiten ari den lana balioetsi genuen, eta
Gure buruari ezartzen dizkiogun erronkak ekitatera garamatzaten datuak hobetzeko
generokoak gure enpresetan. Hezkuntzaren garrantziaz hitz egin zen.
intersekzionalitatea lantzeko kontuan hartu beharreko kontzeptu gisa.
genero-ikuspegia esparru globalago honetatik. Gainera,
Laneratze-enpresek agerian utzi zuten
Nafarroako laneratze-enpresa guztiak gure elkartean
gure neurriekin horietara guztietara iristea ahalbidetzen du, eta lana
lankidetzan aritzea eta konpromisoa sortzea.
EINAk eskerrak eman dizkio Nafarroako Gobernuari horrelako laguntza eta finantziazioagatik
Bestalde, bere Lanbide Heziketako Plan Integralean
Indarrean dagoen Gizarte Ekonomia. Eskerrak ematen dizkizugu, halaber,
Javier Zubicoa León, Lan zuzendariaren eskutik, ekitaldiari hasiera eman
Miriam Martón Pérez, SNE Nafar lansareko zuzendari kudeatzailea.
maisuki itxi zuen.
Jardunaldi hau posible izan da Haur Hezkuntzako familia guztien konpromisoari
Nafarroako Ekonomia Soziala: Nafarroako Ekonomia Enpresen Elkartea
Soziala – ANEL, CEISNA, EINA, ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES
NAFARROA, Reas Nafarroa eta UCAN: CEPES Nafarroa