Tlf. 689 917 693  /  E-mail. info@einavarra.org

Elkartea

Elkartea

Nafarroako Gizarteratze Enpresen Elkartea 2009ko irailean eratu zen, irabazi asmorik gabeko erakunde gisa, kide diren erakundeen eta bertako langileen gizarte, ekonomia eta enpresa interesak administrazio publikoen aurrean defendatzeko, sustatzeko eta ordezkatzeko.Elkartearen barruan daude uneotan Nafarroan gizarteratze enpresa gisa kalifikatuta dauden erakunde guztiak.
Gizarte Ongizateak egiaztaturiko gizarte bazterketa egoeran dauden langabeekin egiten dugu lan.

Zer da gizarteratze enpresa bat?

Laneratzeko enpresak transitoko enpresak dira, eta horien helburu soziala lan merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak gizarteratzea eta laneratzea da. Gizarteratzeko eta laneratzeko enpresa (GLE) batean sartzen diren pertsonek 6 hilabete eta 3 urte arteko kontratua dute, eta horietan ordaindutako lana egin eta prestakuntza eta orientazioa jasotzen dute, geroago lan merkatu arruntera igarotzeko. Merkatuko edozein sektoretan ondasunak ekoizteko edo zerbitzuak aurkezteko jarduera ekonomiko zilegia eramaten dugu aurrera. Gizarteratze ibilbideen parte gisa, bazterkeria egoeratik datozen pertsonei prozesu integratuak eta pertsonalizatuak eskaintzen dizkiegu, ordaindutako lan jardueraren, lanbide prestakuntza egokiaren eta, hala badagokio, esku-hartze edo laguntza sozialaren bitartez, eta horrek gerora gizarteratzeko eta laneratzeko aukera emanen die.

Gizarte ekonomia solidarioa, pertsonengatik eta pertsonentzat

Gizarte ekonomia solidarioaren eredu aintzatetsia gara; pertsonengatik eta pertsonentzako aukerak sortzea bilatzen dugu. Nafar Lansarek eta Europako Gizarte Funtsak finantzatuta, Gizarteratze enpresak 94/2016 Foru Dekretuaren esparruan garatzen gara, eta Nafarroako Gobernuarekin lankidetza estuan egiten dugu lan gure komunitateko ahulenei eragiten dieten plan guztiak aurrera eramateko.

Lan mundurako trebeziak eta baliabideak

Gizarteratze enpresak benetako lan inguruneak eraikitzen ditugu, enplegua lortzeko zailtasun gehien dituzten pertsonek lan mundurako trebetasun eta baliabide berriak eskuratzeko aukera izan dezaten. 6 hilabete eta 3 urte bitartean kontrataturik, gure enpresetan lan produktiboa egiten dute eta aktibazio pertsonaleko prozesu bizigarriari ekiten diote, eta bertan, gizarte laguntza funtsezko pieza da. Prozesu horrek etorkizuneko jomuga eta helburu berriak ezartzeko eta enpleguaren bidez eskubide osoko herritarrak izateko, aukera ematen die.

Gizartean eragin handia duten zerbitzuak

Gizarteratze enpresek kalitate profesionaleko zerbitzuak eskaintzen dizkiegu gure bezeroei hainbat merkataritza jardueratan. Gure jarduerak balio erantsi handia dakar, aurrera eramaten dugun jarduerak gizartean duen eragin handiarengatik, eta erantzukizun soziala aurrera eramaten laguntzen du Enpresetan eta Erakunde Publikoetan.

Ekonomia zirkularra gizarte kohesiorako

Gizarteratze enpresek kalitate profesionaleko zerbitzuak eskaintzen dizkiegu gure bezeroei hainbat merkataritza jardueratan. Gure jarduerak balio erantsi handia dakar, aurrera eramaten dugun jarduerak gizartean duen eragin handiarengatik, eta gizarte erantzukizuna aurrera eramaten laguntzen du Enpresetan eta Erakunde Publikoetan. Gizarteratze enpresak bideragarriak gara ekonomiaren ikuspegitik, eta gure irabaziak lanpostu berriak sortzera zuzentzen dira, zuzenean eta era proportzionalean, horrela, behar gehien dituztenentzak aukera berriak sortuz: gizarte kohesioari mesede egiten dioten eta gizarte baliabideetan eta prestazioetan aurrezpen zuzena dakarten ekonomia zirkularreko zikloak sortzen dituzte, Errenta Bermatua, bertzeak bertze.

Gizarte erantzukizuna erakunde publikoen kontratazioan

Gure hazkunde-potentzialaren zati handi bat lotuta dago kontratu publikoen % 6 izaera sozialeko erakundeei erreserbatzearekin, Kontratazio Publikoari buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen 36. artikuluan ezarrita dagoena, eta zuzenean dago erakunde publikoek lege hori betetzeko duten erantzukizun sozialaren mende.

EINAk interesa duten erakunde publikoen eskura jartzen gaitu gure laguntza teknikoa eta aholkularitza juridikoa eskainiz, legea betetzen laguntzeko, erakunde publiko guztiek beren zerbitzuen balioa biderkatu ahal izan dezaten.

ABALAK KONTRATU ERRESERBATUETAN.

Apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen 36.8 artikuluan jasotzen denez,

“8. art. Erreserbatutako kontratuetan ez da eskatuko bermeak eratzea, behin-behinekoak edo behin betikoak, salbu eta, salbuespenez, espedientean horien beharra justifikatzen bada “.

Horrek, beraz, salbuespenezko eta oinarritutako kontua izan beharko luke, eta ez errepikakorra, kontratu erreserbatuak eskuratzea gehiago zailtzen duena.